Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196
900 66 Vysoká pri Morave


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 8:00 - 13:00

Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196
900 66 Vysoká pri Morave

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 2 65967120

Web: http://www.vysokaprimorave.sk

E-mail: obecnyurad@vysokaprimorave.sk

IČO: 00305197

DIČ: 2020643746

Bankové spojenie

IBAN: